За нас

Ние, Асен, Даниела, Божидар, Радостина, Андрей, Климент и Христина от "Дружество ВЕДА" сме група идеалисти, решени да работят в сферата на образованието, науката, философията, изкуството и културата, в името на хармоничен в духовно и материално отношение живот.

Банкова сметка:
BG75BPBI79401063789201
BIC: BPBIBGSF

Нашият устав

Нашият и банерите на наши приятели:

VEDA Society Lost Village Ganga Movie